Làm thế nào để thiết lập lại một Apple Watch


Nếu bạn sắp bán Apple Watch của bạn hoặc chuyển nó cho một người bạn hoặc thành viên gia đình, điều quan trọng là phải xóa dữ liệu của bạn ra đầu tiên. Đây là một phần của tâm trí bạn (cho rằng nó chứa dữ liệu nhạy cảm về sức khoẻ và dữ liệu của Apple Pay và hình ảnh cá nhân, và có thể tiếp tục ghi thông qua dữ liệu của bạn nếu đó là mô hình Series 3 cũng như lịch sự đối với người nhận

May mắn thay nó rất đơn giản để thiết lập lại một Apple Watch. Trong bài này, chúng tôi chỉ cho bạn làm thế nào

Thiết lập lại một chiếc đồng hồ Apple từ chiếc đồng hành iPhone

Bạn có thể thiết lập lại một chiếc Watch của Apple trên thiết bị, nhưng sở thích của chúng tôi là làm như vậy trên iPhone của bạn. (Nhưng giữ đồng hồ ở gần, để nó nằm trong khoảng Bluetooth)

 Cách đặt lại Apple Watch "width =" 800 "height =" 470 "/> </p>
<p> <noscript><br />
<img class=Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *